Hot News

นายมนู สิทธิประศาสน์ วางพานพุ่มฯในวันกิติยากร

visibility 58 facebook twitter mail

เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาพร้อมผู้บริหารสถาบัน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เนื่องในโอกาสวันกิติยากร ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

Top