Hot News

“สินิตย์” รมช.กระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการทำงาน 1 ปี ชูภารกิจขับเคลื่อนงานที่รับผิดชอบ 5 ด้าน สำเร็จตามเป้าทุกด้าน เตรียมสานต่องานเดิม เพิ่มความเข้มข้นทั้งเชิงรุก เชิงลึก

visibility 250 facebook twitter mail

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการทำงานในช่วง 1 ปี หลังได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2564 ว่า การทำงานที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบนโยบายการทำงาน ให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงพาณิชย์รับไปปฏิบัติ โดยงานนี้นายสุภกิจ เจริญกุล รองผู้อำนวยการ(บริหาร) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) ร่วมแถลงข่าวและให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนด้วย

โดยตลอด 1 ปีที่ผ่านมา รมช.กระทรวงพาณิชย์ นายสินิตย์ เลิศไกร ได้ดำเดินงานตามนโยบายเร่งด่วนรวม 14 ข้อ ได้แก่ การประกันรายได้,ลดค่าครองชีพ,เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด,อาหารไทยอาหารโลก,การค้าออนไลน์,ส่งเสริมธุรกิจบริกา,พัฒนาเอสเอ็มอีและไมโครเอสเอ็มอี,เร่งรัดการส่งออก,ผลักดันการค้าชายแดน,เจรจาการค้าระหว่างประเทศ,จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา,บริการด้วยอิเล็กทรอนิกส์,ทำงานร่วมกับภาคเอกชนในนาม กรอ.พาณิชย์และให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึ่งในส่วนงานที่รับผิดชอบ 3 กรม

ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ 3 องค์การมหาชนได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา สามารถขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

Top