ข่าว itd

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ปาฐกถาพิเศษเวทีประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 2561

visibility 27 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ให้เกียรติร่วมงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาวะการสูญเสียดุลภาพของระเบียบโลก และผลกระทบต่อระบอบการค้า Global Disorder and its impact on trade regime”  ในการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และรายงานความเคลื่อนไหวด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนา ณ โรงแรมแชงกรี-ลา

Top