ข่าว itd

itd จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย

visibility 36 facebook twitter mail

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ไอทีดีจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย
ณ โรงแรมอมันตา จังหวัดหนองคาย โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย คุณศุภกร มูลสุวรรณ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและกล่าวถึงนโยบายการพัฒนาสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดหนองคาย  ผู้เข้าร่วมงานมีทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ร่วมรับฟังผลการศึกษาวิจัยโครงการ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับทางวิทยากรของสถาบันโดย คุณวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย และรักษาการ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) และวิทยากร ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะนักวิจัยของโครงการ การสัมมนาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการนำผลการศึกษาวิจัยโครงการของสถาบันสู่ความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ต่อไป

Top