Hot News

ผู้บริหาร ITD เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ฯ เนื่องในโอกาส “วันกิติยากร”

visibility 163 facebook twitter mail

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 น. นายภานุมาส เทพทอง รองผู้อำนวยการ (บริหาร) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารของสถาบัน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ  เนื่องในโอกาส “วันกิติยากร” ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กระทรวงพาณิชย์

Top