Hot News

ผู้อำนวยการ ITD เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

visibility 55 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี

Top