ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อประกอบการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการพัฒนา ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) สู่ความยั่งยืน

visibility 90 facebook twitter mail
Top