Hot News

ผู้อำนวยการ ITD เข้าพบประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

visibility 51 facebook twitter mail

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2566) นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถาบัน เข้าพบนายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เพื่อขอบคุณในโอกาสที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการของสถาบัน ในโอกาสนี้ยังได้หารือแนวนโยบายด้านการค้าและการพัฒนาที่ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถสร้างความร่วมมือในการพัฒนา รวมถึงหารือแนวทางในการร่วมมือกันทางวิชาการของทั้งสองฝ่ายในอนาคต

Top