บทความวิชาการ
view 185 facebook twitter mail

ASEAN PPP กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เกี่ยวกับเอกสาร

ในยุคปัจจุบัน การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) กำลังกลายเป็นกลไกที่สำคัญและแพร่หลายในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้นเป็นลำดับในการระดมเงินทุนเพื่อมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการภาครัฐ เนื่องจากการบูรณาการทางเศรษฐกิจและการค้าภายในภูมิภาคของอาเซียน…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 185 facebook twitter mail
Top