บทความวิชาการ
view 208 facebook twitter mail

เปิดเสรีการศึกษา CLMV (1)

เกี่ยวกับเอกสาร

ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือที่เรียกว่า “กลุ่มประเทศ CLMV” ได้มีการแสดงข้อผูกพันการเปิดเสรีธุรกิจการศึกษาภายใต้ความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) ในลักษณะ GATS กล่าวคือ มีจำนวนประเทศของกลุ่มประเทศ CLMV…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 208 facebook twitter mail
Top