บทความวิชาการ
view 390 facebook twitter mail

การเก็บภาษีในเศรษฐกิจดิจิทัลมาเลเซีย

เกี่ยวกับเอกสาร

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าปี 2559 เศรษฐกิจดิจิทัลโลกมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 22 ของ GDP ทั่วโลก และมีโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากความสามารถการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและกำลังซื้อของชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น แต่สัดส่วนภาษีที่บริษัทประกอบกิจการในเศรษฐกิจดิจิทัลชำระให้แก่รัฐกลับอยู่ในระดับที่ต่ำ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top