บทความวิชาการ
view 155 facebook twitter mail

เมืองน่าลงทุนของเมียนมา

เกี่ยวกับเอกสาร

เมื่อพิจารณาจากสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพบว่า เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ไทยมีความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนมาอย่างยาวนาน : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 155 facebook twitter mail
Top