เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
view 170 facebook twitter mail

ITD > do 2

เกี่ยวกับเอกสาร

ITD>DO ที่อยู่ในมือของท่านฉบับนี้ นับเป็นก้าวที่สองของความพยายามนำงานวิชาการของสถาบันฯ มาเสนอในรูปแบบที่ย่อยให้เข้าใจง่ายๆ อ่านแล้วได้ประโยชน์กับทุกคนที่สนใจ พื้นฐานความตั้งใจ คือการขยายฐานความรู้ในเรื่องการค้าและการพัฒนาให้กระจายไปสู่ทุกผู้คนในวงกว้าง อธิบายง่ายๆคือ ถ้าหากได้ลองพลิกอ่านแล้ว ท่านเกิดได้ไอเดีย ได้แนวคิดใหม่ ได้ความรู้ในการคิดดำเนินการค้า อันนั้นนับเป็นประโยชน์เบื้องต้น ปีที่พิมพ์ : 2553

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 170 facebook twitter mail
Top