เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
view 180 facebook twitter mail

ITD > do 3

เกี่ยวกับเอกสาร

ITD > DO ฉบับนี้เราได้หยิบยกประเด็นเนื้อหา และเรื่องราวของ การพัฒนาอย่างยั่งยืน : Sustainable Development มาเป็นหัวข้อสำคัญที่จะกล่าวถึงสถาบัน ITD ให้ความสำคัญกับบทบาทของการจุดประกาย การนำเสนอแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะค่อยๆ แข็งแรงและเติบโตขึ้น จนเป็นแนวคิดหลักของการพัฒนา ที่เดินหน้าไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคนในรุ่นต่อๆ ไป อย่างยั่งยืน ปีที่พิมพ์ : 2554

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 180 facebook twitter mail
Top