เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
view 198 facebook twitter mail

ITD Review ฉบับที่ 2

เกี่ยวกับเอกสาร

มีบางเรื่องราวที่น่าสนใจ ซึ่งอาจกำลังเกิดขึ้นในอนาคต ข้อมูลจากรายงานประจำปีของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ระบุว่า ชาวเอเชียราว 3,000 ล้านคนอาจมีฐานะมั่งคั่งภายในปี ค.ศ.2050 ถ้ายังสามารถรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดังที่เป็นอยู่ และในอีก 38 ปีข้างหน้า มีการประมาณการว่าทวีปเอเชียจะมีผลผลิตถึงครึ่งหนึ่งของโลก (50%) เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันซึ่งมีอยู่ 27% ปีที่พิมพ์ : 2554

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 198 facebook twitter mail
Top