เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
view 174 facebook twitter mail

ITD Review ฉบับที่ 3

เกี่ยวกับเอกสาร

แม้ว่าโลกกว้างที่เราอยู่ร่วมกันนี้ จะดูแคบลงด้วยระบบเทคโนโลยีการสื่อสารอันทันสมัย แต่ทว่าในความเป็นจริงแล้ว โลกยังขนาดเท่าเดิมแถมอัตราส่วนของพื้นที่ทำกินกับประชากรก็ยังเปลี่ยนแปลงลดลงไปทุกวัน สังคมโลกใหญ่ขึ้น หนาแน่นขึ้นด้วยจำนวนประชากร การจัดสรรทรัพยากรเพื่อปากท้องและความสะดวกสบายจึงกลายเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสนใจ นั่นเป็นที่มาของการลงลึกไปสำรวจถึงความมั่นคงของอาหารและพลังงานของประเทศไทยในมิติต่างๆ ที่กำลัง ก้าวเดิน คู่ขนานอยู่ในอัตราการเติบโตของประชากรโลก ปีที่พิมพ์ : 2555

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 174 facebook twitter mail
Top