รายงานสรุปเชิงนโยบาย
view 490 facebook twitter mail

การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย

เกี่ยวกับเอกสาร

ความสำคัญของภาคบริการต่อเศรษฐกิจไทยปรากฏให้เห็นชัดทั้งในรายได้ประชาชาติและการจ้างงานของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและศักยภาพของภาคเศรษฐกิจนี้ อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีภายใต้กรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้กรอบอาเซียน ทำให้ภาคบริการของไทยต้อง เผชิญกับความท้าทาย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top