รายงานวิจัย
view 262 facebook twitter mail

เขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน :ธุรกิจการศึกษา

เกี่ยวกับเอกสาร

การศึกษาของจีนเป็นระบบที่ได้รับการวางแผนมาจากรัฐบาลกลาง และบริหารจัดการผ่านกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศจีนมีกฎระเบียบด้านการศึกษามากกว่า 200 ฉบับ เช่น กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุ้มครองผู้เยาว์ ระเบียบการศึกษาระดับปริญญาระเบียบการเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน และกฎหมายการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นต้น ปีที่พิมพ์ : 2552

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 262 facebook twitter mail
Top