รายงานวิจัย
view 184 facebook twitter mail

เขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน :ธุรกิจโรงพยาบาล

เกี่ยวกับเอกสาร

ประเทศจีนดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2521 จนถึงปี 2551 เป็นเวลากว่า 30 ปี ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล การรักษาพยาบาลก็เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ จากประเทศที่เป็นสังคมนิยมที่รัฐสวัสดิการมาเป็นประเทศระบบเศรษฐกิจกลไกตลาดแบบสังคมนิยม กล่าวคือก่อนมีการปฏิรูปทุกคนจะได้รับสวัสดิการที่ดี การรักษาพยาบาลฟรีหมดในสังคมเมือง ในสังคมชนบทจะมีสถานีพยาบาลประจำตำบล คนไข้จะไปหาหมอที่สถานีพยาบาลหรือหมอไปรักษาคนไข้ถึงบ้าน การรักษาพยาบาลทั้งในสังคมเมืองและสังคมชนบทคนไข้แทบจะไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล ปีที่พิมพ์ : 2552

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 184 facebook twitter mail
Top