รายงานวิจัย
view 193 facebook twitter mail

เขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน :ธุรกิจนำเที่ยว

เกี่ยวกับเอกสาร

ตั้งแต่ปี 2521 ประเทศจีนดําเนินนโยบายเปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคมจีนได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จนถึงปี 2550 จีนกลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและเยอรมนี และรายได้ประชากรต่อหัวอยู่ที่ 2,280 เหรียญสหรัฐฯ จีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากถึง 1,300 ล้านคน มีแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาล อีกทั้งมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ฉะนั้นจึงมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็ธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมมากมาย จึงทําให้กลายเป็นประเทศที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งและในขณะเดียวกันก็เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศมากประเทศหนึ่ง ปีที่พิมพ์ : 2552

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 193 facebook twitter mail
Top