รายงานวิจัย
view 209 facebook twitter mail

การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก-ตะวันตก

เกี่ยวกับเอกสาร

แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เป็นหนึ่งในสามแนวระเบียงเศรษฐกิจภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) ซึ่งประกอบด้วยประเทศไทย พม่า สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน กว่างสี) โดยแนวพื้นที่ EWEC ถือเป็นการเชื่อมระหว่างทะเลจีนใต้กับทะเลอันดามัน ผ่าน 4 ประเทศ คือ เวียดนาม สปป.ลาว ไทย และพม่าโดยเริ่มจากเมืองท่าดานัง – ดองฮา – เว้ – เมืองลาวบาว (ชายแดนเวียดนาม) เข้าสู่แดนสะหวันผ่านแขวงสะหวันนะเขต (สปป.ลาว) ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 เข้าสู่ไทยที่จังหวัดมุกดาหารผ่านเมืองเศรษฐกิจสำคัญ อาทิ ขอนแก่น พิษณุโลก จนไปสุดชายแดนไทยที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากและเข้าไปยังพม่าที่เมืองเมียวดีผ่านมะละแหม่ง จนออกสู่ทะเลอันดามันที่อ่าวเมาะตะมะ ซึ่งมีโอกาสที่จะเชื่อมต่อไปยังอินเดียและประเทศตะวันออกกลางในอนาคต ปีที่พิมพ์ : 2555

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 209 facebook twitter mail
Top