รายงานวิจัย
view 257 facebook twitter mail

วิกฤตการเงินโลก ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ

เกี่ยวกับเอกสาร

คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างมากต่อภาคเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศได้สูงถึงร้อยละ 5 ของ GDP อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้จากการส่งออกสูงเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันยายนานถึง 13 ปี ปีที่พิมพ์ : 2552

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 257 facebook twitter mail
Top