รายงานวิจัย
view 171 facebook twitter mail

วิกฤตการเงินโลก ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

เกี่ยวกับเอกสาร

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับนับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของไทย โดยเป็นอุตสาหกรรมส่งออกในสิบอันดับแรกของไทยมาโดยตลอดและมีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับที่ 3 ในปี ค.ศ.2009 รวมถึงเป็นอุตสาหกรรมที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มและการจ้างงานในระดับที่สูง ปีที่พิมพ์ : 2554

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 171 facebook twitter mail
Top