รายงานวิจัย
view 227 facebook twitter mail

วิกฤตการเงินโลก ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วน

เกี่ยวกับเอกสาร

อุตสาหกรรมยายนต์และชิ้นส่วนเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีมูลค่า การค้าที่สูง แต่เป็นอุตสาหรรมที่มีการกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มของบรรษัทข้ามชาติเพียงไม่กี่บริษัท โดยไทยไม่มีบริษัทผลิตรถยนต์เป็นของตนเอง แต่เป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญของบรรษัทยานยนต์ข้ามชาติหลายๆ บริษัท ปีที่พิมพ์ : 2552

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 227 facebook twitter mail
Top