ข่าว itd

ITD จับมือ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านวิชาการ

visibility 23 facebook twitter mail

วันนี้ (3 มีนาคม 2564) นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนาม อย่างเป็นทางการในบันทึกความเข้าใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านวิชาการ ซึ่งบันทึกความเข้าใจนี้มีวัตถุประสงค์ในการก่อให้เกิดและใช้ความพยายามเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวิจัยด้านการค้าและการพัฒนา และความร่วมมือกันจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการในประเด็นที่เป็น Emerging Issue ที่ให้มุมมองใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะ      ณ ประชุม ชั้น 5  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Top