ข่าว itd

สถาบันระหว่างประเทศฯ (ITD) จัดงานแถลงข่าวเผยรายงานรายงานธนาคารโลก

visibility 25 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับธนาคารโลก หรือ The World Bank Group จัดงานแถลงข่าวเผยรายงานรายงานธนาคารโลกล่าสุด 22561 ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงความมั่งคั่งแห่งชาติสู่การสร้างอนาคตที่ยั่งยืน” (The Changing Wealth of Nation 2018: Building a Sustainable Future) โดยนายเควนติน วอดอน ผู้แทนจากธนาคารโลก และหนึ่งในคณะผู้จัดทำรายงาน เป็นผู้แถลงข้อมูล โดยในรายงานระบุถึงสถานการณ์ทุนทางธรรมชาติและทุนมนุษย์ สามารถใช้เป็นเครื่องชี้วัดสะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริง ชี้ประเทศรายได้ต่ำ-ปานกลางเริ่มหันมาใช้นโยบายเพื่อบริหารจัดการความมั่งคั่ง หวังตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมแนะ “ทุนมนุษย์” คือกุญแจสู่ความมั่งคั่ง จำเป็นต้องเร่งพัฒนาท่ามกลางสิ่งท้าทายมากมายในปัจจุบัน ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพสังคมสูงวัย ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ความสำคัญของแรงงานที่มีต่อจีดีพีส่อลดลงต่อเนื่อง

Top