ข่าว itd

การพบหารือระหว่าง รักษาการผู้อำนวยการสถาบันฯ กับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

visibility 83 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน ดร.ธนรรรตต์ คู่วรัญญู เที่ยงกมล รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) และ ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา ได้เข้าพบนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อผลักดันความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมต่อไป ณ ห้องประชุม กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

Top