ข่าว itd

ผู้อำนวยการสถาบัน ITD ให้การต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่ The Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific

visibility 48 facebook twitter mail

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2564) นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหาร ITD ให้การต้อนรับ ดร. เชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ The Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (CIRDAP) องค์กรระหว่างรัฐบาล ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ พร้อมด้วยนายชุมเจธว์ กาญจนเกษร ที่ปรึกษาด้านการประมงต่างประเทศ กรมประมง และอดีตที่ปรึกษา ITD ในวาระโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย และกลับมาเยี่ยมเยือน ITD ในการนี้ผู้บริหารทั้งสองของฝ่ายได้พบปะหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันในอนาคต โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

Top