ข่าว itd

ผู้บริหาร ITD พบปะหารือกับประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

visibility 15 facebook twitter mail

วันที่ 29 มีนาคม 2561 คุณกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ คุณกฤษฎาเปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา องค์การมหาชน ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้บริหาร  ในการแลกเปลี่ยนประเด็นการค้าระหว่างประเทศ ธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการและภาครัฐ เพื่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านต่างๆ อาทิ จัดทำรายงานผลการศึกษา ประเด็นที่น่าสนใจ  คือ CPTPP Cross Border Trade Agreement (CBTA) และ Ease of Doing Business

Top