ข่าว itd

รมช.พาณิชย์ เยี่ยมชมสถาบันระหว่างประเทศฯ

visibility 47 facebook twitter mail

วันนี้ (31 ต.ค 62) นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมสถาบัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ของITD พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้ นายวีรศักดิ์ ได้ให้ให้ความสำคัญต่องานใน 4 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านการศึกษา
  2. ปัญหาโลกร้อน
  3. เรื่องภัยพิบัติ
  4. ASEM – ASEAN และการเกษตรแนวตั้ง

Top