จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บข้อมูลและลงพื้นที่ภาคสนาม ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการวิจัยของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

visibility 124 facebook twitter mail
Top