Hot News

รองผู้อำนวยการ ITD เข้าพบผู้อำนวยการบริหาร HKETO Bangkok

visibility 225 facebook twitter mail

วันนี้ (8 พฤศจิกายน  2566) นายวิมล ปั้นคง รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวสิริกาญจน์ ประเสริฐยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้าพบ Mr. Parson LAM (Director of HKETO) Ms. Teresa POON (Deputy Director of HKETO) และ Mr. Jason Chow (Deputy Director of HKETO) เข้าพบและหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำกรุงเทพมหานคร (HKETO Bangkok)

Top