Hot News

คณะนักวิจัย ITD ลงพื้นที่ R12 และร่วมประชุมกับรองเจ้าแขวงคำม่วน และด่านภาษีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3

visibility 142 facebook twitter mail

        วันที่ 16 สิงหาคม 2566  นายวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ในฐานะหัวหน้าโครงการ Improved Cross-Border Paperless Trade Measure  ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการ และคณะนักวิจัยของ สคพ. ร่วมกับคณะผู้ดำเนินงานโครงการ Establishment of Common Control Area  ของสปป.ลาว นำโดย Mr. Vangchai Vang, Deputy Director of Export and Import Department ได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการของสปป. ลาว ตามเส้นทาง R12  ประกอบด้วย แขวงคำม่วน และด่านภาษีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 โดยคณะผู้ดำเนินงานโครงการได้ประชุมร่วมกับ ดร.สมสะอาด อุ่นสีดา รองเจ้าแขวงคำม่วน สปป.ลาว และนางกินนะลี ธรรมวงศ์ รองหัวหน้าด่านภาษีประจำสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3

การประชุมร่วมกับรองเจ้าแขวงคำม่วนได้ข้อสรุปว่า แขวงคำม่วนให้ความสำคัญกับการพัฒนาเส้นทาง R12 เพื่อการค้าสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว ทั้งนี้รัฐบาลสปป.ลาวได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทยซ่อมบำรุงเส้นทาง R12 ในช่วง 18 กิโลเมตร ก่อนถึงด่านจาลอ เวียดนาม ซึ่งถนนยังขรุขระ เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับอาเซียน โดยคาดว่าการซ่อมบำรุงจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2568 แขวงคำม่วนยินดีร่วมดำเนินโครงการ ทั้งการประสานงานด้านการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและการเดินทางของประชาชนทั่วไป  

การประชุมร่วมกับด่านภาษีสะพานมิตรภาพไทย- ลาว แห่งที่ 3 ได้ข้อสรุปว่า สินค้าที่ขนส่งผ่านด่านส่วนใหญ่เป็นสินค้าผ่านแดนไปยังเวียดนามและจีน ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านภาษีไม่ได้เปิดตู้เรียกตรวจ ทั้งนี้การให้บริการนำเข้าและส่งออกของด่านยังคงใช้กระดาษอยู่ โดยคาดว่าจะปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิทัลในอีก 2 ปีข้างหน้า การดำเนินงานของด่านภาษีประจำสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล

Top