Hot News

ผู้บริหาร ITD เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ปี 2566

visibility 378 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566  เวลา 8.00 น. ร้อยโท ดร.พันธ์รบ ราชพงศา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพาณิชย์  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีมอบรางวัล “เพชรพาณิชย์ 2566” โดยงานนี้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี

Top