Hot News

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 82 ปี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

visibility 81 facebook twitter mail

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.00 น. นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา มอบหมายให้นายวิมล ปั้นคง รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 82 ปี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

Top