Hot News

ITD ฝึกอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ

visibility 53 facebook twitter mail

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD เข้าร่วมฝึกอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS : Basic Life Support) และการใช้ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED : Automated External Defibrillator) เพื่อเพิ่มโอกาสกู้ชีพให้ผู้ป่วยฉุกเฉินหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Top