Hot News

ผู้บริหาร ITD เข้าพบ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

visibility 122 facebook twitter mail

นายดามพ์ สุคนธทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อํานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา นำผู้บริหารสถาบัน เข้าพบนายวัฒนวิทย์ คชเสนี อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ   เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการที่ทั้งสองหน่วยงานพิจารณาว่าจะเป็นประโยชน์ร่วมกันในระยะต่อไป ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

Top