Hot News

ITD จัดอบรมIหัวข้อ “เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”

visibility 312 facebook twitter mail

วานนี้ 27 มี.ค 66 ITD เวลา 9.30 -12.00 น. จัดอบรมในหัวข้อ”เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากการทำงานในระบบราชการ การเมือง และองค์กรธุรกิจ โดยนายเกียรติศักดิ์ พุฒพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย งานนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ITD เข้าร่วมการสัมมนาอย่างพร้อมเพียงกัน

Top