Hot News

ผู้อำนวยการ ITD ประชุมหารือกับผู้แทนสถาบันอาหาร

visibility 177 facebook twitter mail

นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา  และนายวิมล ปั้นคง รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร นางสาวรพีพร สุทาธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ และนายจีระศักดิ์ คำสุริย์ ผู้จัดการแผนกวิจัยอุตสาหกรรมและกลยุทธ์  ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ประชุมหารือแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการรวมถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในอนาคต

Top