Hot News

ITD จิตอาสาร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นและมูลนิธิกระจกเงา

visibility 332 facebook twitter mail

โครงการ ITD จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ กิจกรรมครั้งล่าสุดของปีนี้ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยตัวแทนเจ้าหน้าที่ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD เดินทางไปบริจาคสิ่งของให้กับ ‘มูลนิธิกระจกเงา’และ ‘มูลนิธิบ้านนกขมิ้น’  ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า  ขนม และสิ่งของเครื่องใช้คุณภาพดีที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใน ITD ร่วมกันบริจาคสมทบ เพื่อส่งมอบให้มูลนิธิกระจกเงานำไปมอบให้เด็กๆและหารายได้เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมูลนิธิต่อไป นอกจากนี้ตัวแทนของ ITD ยังได้มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิกระจกเงาเพื่อนำไปกระจายต่อให้กับโครงการหรือหน่วยงานอื่นในเครือข่ายและพันธมิตรของกระจกเงา เพื่อประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆต่อไป

Top