Hot News

ITD จิตอาสาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

visibility 144 facebook twitter mail

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา นำทีมเจ้าหน้าที่ ITD จิตอาสาร่วมกันบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ITD เป็นองค์กรหนึ่งที่ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันรับผิดชอบต่อสังคมมีจิตอาสาและมีจิตเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความเสียสละ อุทิศตน ทำความดีเพื่อส่วนรวม โดยในวันนี้ จิตอาสา ITD ได้ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประเทศชาติในสภาวะที่ขาดแคลนโลหิตสำรองเป็นจำนวนมาก

Top