Hot News

ผอ. สคพ. เข้าพบนายหวัง ลี่ผิง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ ประจำสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

visibility 132 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบนายหวัง ลี่ผิง (Wang Liping) อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ประจำสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ยกระดับความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนและผลักดันการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของกรอบความร่วมมือทางการค้าทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค อาทิ MiniFTA GMS RCEP รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันและขจัดปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศต่อไป

Top