Home » Page »

Loading Events

« All Events

 • This event has finished.

โครงการจัดทำรายงานวิจัยขนาดสั้น (short research paper) ตอบโจทย์สถานการณ์การค้าและการพัฒนา

10, April @ 8:00 am - 5:00 pm
Call for Paper[BN]-01
 • สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ขอเชิญร่วมเสนอโครงร่าง “รายงานวิจัยขนาดสั้น (short research paper) ตอบโจทย์สถานการณ์การค้าและการพัฒนา” โดยเลือก 1 ใน 4 หัวข้อ ดังนี้
  1. การค้าและความมั่นคงอาเซียน
  2. การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ของอาเซียน
  3. การส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจอาเซียน
  4. การส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ที่ยั่งยืนของอาเซียน

  เงื่อนไขการสมัคร

  • รับสมัครคณะนักวิจัย (2 ท่านต่อ 1 หัวข้อ)
  • โครงร่างรายงานวิจัย (Proposal)ประกอบด้วย
   • ชื่อเรื่องงานวิจัย
   • ที่มาและความสำคัญของปัญหา
   • วัตถุประสงค์ในการวิจัย/ขอบเขต/วิธีการศึกษา
   • เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
   • แผนการดำเนินงาน

  หมายเหตุ : โครงร่างงานวิจัยไม่ควรเกิน 5 หน้ากระดาษ A4

  • โครงร่างรายงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานจาก สคพ.

  กำหนดการสำคัญ

  ปิดรับโครงร่างรายงานวิจัย                             26 เมษายน 2562

  ประกาศโครงร่างรายงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือก         17 พฤษภาคม 2562

  ส่งโครงร่างฯ และสอบถามเพิ่มเติม  

  • สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-216-1894-7 ต่อ 125
  • รายละเอียดเพิ่มเติม ITD_Short research paper 2019

 

Activities Information

Activity start :10 April 2019

Activity end :10 April 2019

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Date:
10 April 2019
Time:
8:00 am - 5:00 pm
Event Category:

Venue

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map