ประชุม/สัมมนา

The Signing Ceremony of the Memorandum of Understanding and R12 Connex Website Training Under the “Improved Cross-Border Paperless Trade Measure” Project

 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดงาน The Signing Ceremony of the Memorandum of Understanding and R12 Connex Website Training Under the “Improved Cross-Border Paperless Trade Measure” Project April 25,2024
The Quarter Chaophraya by UHG, Thailand

 

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดพิธีลงนาม MOU ผลักดันความร่วมมือการค้าไร้กระดาษระหว่างประเทศบนเส้นทาง R12 ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย (จังหวัดนครพนม) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แขวงคำม่วน) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (จังหวัดกว๋างบิ่ญ) และอบรมการใช้งานเว็บไซต์ R12connex.com

 

กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ราชอาณาจักรไทย (กรุงเทพมหานครและจังหวัดนครพนม) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แขวงคำม่วน) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(จังหวัดกว๋างบิ่ญ)

 

วันที่จัดกิจกรรม วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00-16.30 น.

 

สถานที่จัดกิจกรรม Hybrid Meeting ณ โรงแรม The Quarter Chaophraya by UHG กรุงเทพมหานคร  และรับชมผ่านทางออนไลน์ Zoom Meeting, Facebook Live

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ      

สุลินดา ธรรมวงศ์ชัย หรือ นวลพรรณ แย้มกวีตระกูล

โทร. 0 2216 1894-7 ต่อ 186 และ 188 หรือ 08 9787 5553

The Signing Ceremony of the Memorandum of Understanding and R12 Connex Website Training Under the “Improved Cross-Border Paperless Trade Measure” Project

calendar 25 เมษายน 2567

time 09:00 - 16:00 น.

loation The Quarter Chao Phraya by UHG

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development

calendar - 25 เมษายน 2567

time 09:00 - 16:00 น.

loation The Quarter Chao Phraya by UHG

ติดต่อผู้จัดกิจกรรม

International Institute for Trade and Development

+66 (0) 2216 1894-7

info@itd.or.th

https://www.itd.or.th

Top