ประชุม/สัมมนา

ITD Research Forum 2024: Upgrading Thailand’s Gateway and MSMEs’ Export

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดงานสัมมนา ITD Research Forum 2024: Upgrading Thailand’s Gateway and MSMEs’ Export เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยของ ITD เกี่ยวกับ การพัฒนาการใช้ประโยชน์ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Cross-Border Transport Facilitation Agreement: GMS CBTA) การบรรยายพิเศษและเสวนาเรื่องการพัฒนาและยกระดับการขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาค GMS การบรรยายเรื่องนโยบายการส่งเสริมการส่งออก MSMEs ไทยสู่ตลาดโลก และการแถลงผลการดำเนินงานวิจัย การประเมินศักยภาพและส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) : อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

สามารถเข้าได้ตามลิ้งนี้ Join Zoom Meeting:
https://us05web.zoom.us/j/89346136292?pwd=HroV31EMQJNfOsK5irIMSQiphuG5fj.1

 

วัตถุประสงค์

เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 การแถลงผลการดำเนินงานวิจัย การรับฟังการปาฐกถาพิเศษ การบรรยาย และการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน

 

กลุ่มเป้าหมาย

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

 

วันที่จัดกิจกรรม 

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 08.30-15.00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

Hybrid Forum ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (หนังสือเชิญ) และรับชมผ่านทางออนไลน์ Zoom Webinar

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี !

ที่ http://www.miq2u.com/itd/

ลิงก์สำหรับลงทะเบียนรับชมผ่านระบบออนไลน์ http://www.miq2u.com/itd/online/

หรือสามารถเข้าได้ตามลิ้งนี้

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/89346136292?pwd=HroV31EMQJNfOsK5irIMSQiphuG5fj.1

 

ITD Research Forum 2024: Upgrading Thailand’s Gateway and MSMEs’ Export

calendar 4 เมษายน 2567

time 08:30 - 15:30 น.

loation The Berkeley Hotel Pratunam Bangkok

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 1899

calendar - 4 เมษายน 2567

time 08:30 - 15:30 น.

loation The Berkeley Hotel Pratunam Bangkok

ติดต่อผู้จัดกิจกรรม

International Institute for Trade and Development

+66 (0) 2216 1894-7

info@itd.or.th

https://www.itd.or.th

เอกสารดาวน์โหลด

Top