หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ITD จัดงานสัมมนา Regional Seminar on the Promotion of Bankable Sustainable Development Goal Projects 2018

ITD จัดงานสัมมนา Regional Seminar on the Promotion of Bankable Sustainable Development Goal Projects 2018

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  ร่วมกับ UNCTAD และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดงานสัมมนาเรื่อง Regional Seminar on the Promotion of Bankable Sustainable Development Goal Projects ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยมี ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD ดร.บงกช อนุโรจน์ รองเลขาธิการ BOI และ นายพอล วาเชนดรอฟ หัวหน้าส่วนการส่งเสริมการลงทุน อังค์ถัด UNCTAD ร่วมเปิดงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จาก 19 ประเทศในเอเชียและแปซิฟิกประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานด้านส่งเสริมการลงทุน เช่น ADB WIPA และ NEDA เป็นต้น

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone