Home » ITD News
ผู้อำนวยการสถาบัน ITD ให้การต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่ The Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific

ผู้อำนวยการสถาบัน ITD ให้การต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่ The Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific »

22 February 2021

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2564) นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหาร ITD ให้การต้อนรับ ดร. เชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ The Centre on Int...

ผอ.สถาบันไอทีดีและผู้บริหารเข้าพบรมว.การอุดมศึกษาฯ เพื่อเยี่ยมคารวะ และแนะนำตัว

ผอ.สถาบันไอทีดีและผู้บริหารเข้าพบรมว.การอุดมศึกษาฯ เพื่อเยี่ยมคารวะ และแนะนำตัว »

4 February 2021
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหาร เข้าพบ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอ...
ผอ.ไอทีดีและผู้บริหาร ร่วมหารือกับ ผู้บริหาร สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ผอ.ไอทีดีและผู้บริหาร ร่วมหารือกับ ผู้บริหาร สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส »

3 February 2021

วันนี้ (3 ก.พ 64 ) นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และผู้บริหารไอทีดี เข้าพบกับ รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส...

ผู้อำนวยการ ITD  สักการะสิ่งศักดิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ผู้อำนวยการ ITD สักการะสิ่งศักดิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ »

7 January 2021

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.59 น. นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สักการะสิ่งศักดิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใ...

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ 2564 ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ 2564 ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ »

6 January 2021

นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าร่วมอวยพรนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจ...

การพบหารือระหว่าง รักษาการผู้อำนวยการสถาบันฯ กับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

การพบหารือระหว่าง รักษาการผู้อำนวยการสถาบันฯ กับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา »

23 November 2020

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน ดร.ธนรรรตต์ คู่วรัญญู เที่ยงกมล รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) และ ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง ผู้อำนวย...

ไอทีดีจัดการประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ Trade Facilitation for Sustainable Development: Thailand – Lao Cross Border Mapping

ไอทีดีจัดการประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ Trade Facilitation for Sustainable Development: Thailand – Lao Cross Border Mapping »

3 November 2020

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบันระหว่างประทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ Trade Facilitation for Sustainable Development: Thailand – Lao Cr...

itd จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย

itd จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย »

22 September 2020

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ไอทีดีจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย ณ โรงแรมอมันตา จังหวัดหนองคาย โดยท่านรองผู้ว่าราชกา...

สถาบันระหว่างประทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดการประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “SME go BIMSTEC” ณ โรงแรม เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

สถาบันระหว่างประทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดการประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “SME go BIMSTEC” ณ โรงแรม เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร »

18 September 2020

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถขยายตลาด       ออกสู่กลุ่มปร...

สสว.ร่วมกับไอทีดี จัดงานสัมมนาBorn Global

สสว.ร่วมกับไอทีดี จัดงานสัมมนาBorn Global »

9 September 2020

วันนี้ (8กันยายน 2563) นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “Born Global Digitalization Model for MSMEs : Post COVID-19” โดยสํานัก...

“วีรศักดิ์” สั่งการให้ไอทีดีศึกษาผลกระทบและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19  เน้นภาคเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว

“วีรศักดิ์” สั่งการให้ไอทีดีศึกษาผลกระทบและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 เน้นภาคเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว »

11 August 2020

“วีรศักดิ์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ไอทีดี ศึกษาถึงผลกระทบและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจการพาณิชย์จากวิกฤตโควิด-19 (COVID-1...

สสว. เปิดค่ายอบรม Born Global เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย

สสว. เปิดค่ายอบรม Born Global เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย »

24 July 2020

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 คุณอรรธนิศา แจ้งใจธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิด กิจกรรม “BOOST” Camp “การพัฒนาศักยภาพผู้...

ITD ร่วมเดินทางลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ กับท่านรมช.วีรศักดิ์

ITD ร่วมเดินทางลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ กับท่านรมช.วีรศักดิ์ »

23 July 2020

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จัดงาน “ชัยภูมิ” ต้องไปต่อ #ไม่รอแล้วนะ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนา การจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน...

สถาบันระหว่างประเทศฯ หริอ ไอทีดี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ “วันกิติยากร”

สถาบันระหว่างประเทศฯ หริอ ไอทีดี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ “วันกิติยากร” »

10 June 2020

ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาช...

ผอ.ไอทีดีบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผอ.ไอทีดีบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี »

22 May 2020

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ รักษาการผู...

“วีรศักดิ์” เผยผลศึกษาของ ไอทีดี พบควรเร่งร่วมมือกับกลุ่มประเทศบิมสเทค สร้างตลาดส่งออกใหม่ หลังวิกฤตโควิด-19 รองรับการค้าและบริการไทย

“วีรศักดิ์” เผยผลศึกษาของ ไอทีดี พบควรเร่งร่วมมือกับกลุ่มประเทศบิมสเทค สร้างตลาดส่งออกใหม่ หลังวิกฤตโควิด-19 รองรับการค้าและบริการไทย »

17 April 2020

“วีรศักดิ์” เผยผลศึกษาของ ไอทีดี พบควรเร่งร่วมมือกับกลุ่มประเทศบิมสเทค สร้างตลาดส่งออกใหม่ หลังวิกฤตโควิด-19 รองรับการค้าและบริการไทย นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เ...

ผลศึกษาไอทีดีชี้หลังโควิด-19 ต้องมุ่งสู่การค้าดิจิทัล

ผลศึกษาไอทีดีชี้หลังโควิด-19 ต้องมุ่งสู่การค้าดิจิทัล »

10 April 2020

ผลศึกษาไอทีดีชี้หลังโควิด-19 ต้องมุ่งสู่การค้าดิจิทัล“วีรศักดิ์” เผยผลศึกษาของ ไอทีดี ชี้ทางรอดผู้ประกอบการไทยหลังโควิด-19 ต้องมุ่งสู่เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า และ...

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรของสถาบัน โดย ผอ.สคพ. ได้มอบนโยบาย ZERO CORRUPTION

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรของสถาบัน โดย ผอ.สคพ. ได้มอบนโยบาย ZERO CORRUPTION »

19 March 2020

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรของสถาบัน โดย ผอ.สคพ. ได้มอบนโยบาย ZERO CORRUPTION...

สรุปสาระสำคัญจากการจัดงาน ITD Insight Forum พลิกโอกาสการค้าการลงทุนไทย-รัสเซียสู่ตลาดมหภาคยูโร-เอเชีย วันที่ 28 มกราคม 2563

สรุปสาระสำคัญจากการจัดงาน ITD Insight Forum พลิกโอกาสการค้าการลงทุนไทย-รัสเซียสู่ตลาดมหภาคยูโร-เอเชีย วันที่ 28 มกราคม 2563 »

13 March 2020
สรุปสาระสำคัญจากการจัดงาน ITD Insight Forum พลิกโอกาสการค้าการลงทุนไทย-รัสเซียสู่ตลาดมหภาคยูโร-เอเชีย วันที่ 28 มกราคม 2563...
ITD ทูลเกล้าฯถวายหนังสืองานวิจัยและแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย

ITD ทูลเกล้าฯถวายหนังสืองานวิจัยและแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย »

16 February 2020

ด้วยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้รับพระมหากร...

Knowledge Exchange มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ Copyright Coalition Thailand และ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการอภิปรายเรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์: กรณีการขายต่อ (Reselling) eBooks”

Knowledge Exchange มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ Copyright Coalition Thailand และ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการอภิปรายเรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์: กรณีการขายต่อ (Reselling) eBooks” »

23 January 2020
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ Copyright Coalition Thailand และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ เรื...
ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ครบรอบ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ครบรอบ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ »

16 January 2020
กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ครบรอบ 100 ปี...
ผอ.ITD ให้การต้อนรับผู้บริหาร Bangladesh Shrimp and Fish Foundation และผู้บริหารบริษัท ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์

ผอ.ITD ให้การต้อนรับผู้บริหาร Bangladesh Shrimp and Fish Foundation และผู้บริหารบริษัท ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ »

18 November 2019

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับ President of Bangladesh Shrimp and Fish Foundation, Mr. Syed ...

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 – 13.30 น  ดร.เชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ และนายกฤต ไกรจิตติ ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันฯ ได้ให้การต้อนรับ ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสองหน่วยงาน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 – 13.30 น ดร.เชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ และนายกฤต ไกรจิตติ ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันฯ ได้ให้การต้อนรับ ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสองหน่วยงาน »

18 November 2019
ดร.เชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ และนายกฤต ไกรจิตติ...
รมช.พาณิชย์ เยี่ยมชมสถาบันระหว่างประเทศฯ

รมช.พาณิชย์ เยี่ยมชมสถาบันระหว่างประเทศฯ »

31 October 2019
วันนี้ (31 ต.ค 62) นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าก...
ITD : Toastmaster Program Demonstration & Awareness Event

ITD : Toastmaster Program Demonstration & Awareness Event »

21 October 2019
ITD : Toastmaster Program Demonstration & Awareness Event...
การประชุมเพื่อหารือความร่วมมือระหว่าง Embassy of Ireland และ ITD

การประชุมเพื่อหารือความร่วมมือระหว่าง Embassy of Ireland และ ITD »

9 October 2019
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาและคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ฯพณฯ กฤต ไกรจิตติ Founding Member of ITD ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายโจเซ...
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ประเด็น “แนวโน้มผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางความผันผวนและการถดถอยของเศรษฐกิจโลก”

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ประเด็น “แนวโน้มผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางความผันผวนและการถดถอยของเศรษฐกิจโลก” »

8 October 2019
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ประเด็น “แนวโน้มผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางความผันผวนและการถดถอยของเศรษฐกิจโลก”...
ผอ. ITD ต้อนรับผู้แทนจาก International Trade Centre (ITC) และผู้แทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ผอ. ITD ต้อนรับผู้แทนจาก International Trade Centre (ITC) และผู้แทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ »

7 October 2019
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาMs. Sylvie Betemps Cochin ผู้แทนจาก International Trade Centre (ITC) และผู้แทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างป...
ผอ. ITD ต้อนรับผู้แทนกรมพาณิชย์ มณฑลกานซู่ ประจำประเทศไทย

ผอ. ITD ต้อนรับผู้แทนกรมพาณิชย์ มณฑลกานซู่ ประจำประเทศไทย »

2 October 2019
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา คุณสุพรรณี อัญชลิพงษ์ ผู้บริหารระดับสูง (ไทย) ประจำสำนักงานผู้แทนกรมพาณิชย์ มณฑลกานซู่ ประจำประเทศไทย คุณ...
ไอทีดี ร่วมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการงานประชุมสัมมนานานาชาติเพื่อการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)

ไอทีดี ร่วมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการงานประชุมสัมมนานานาชาติเพื่อการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) »

23 September 2019

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการงานป...

ITD ได้จัดประชุม การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ประเด็น “แนวโน้มผลกระทบและนัยสำคัญของการจัดทำความตกลงการค้าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป (EU) ต่อพัฒนาการของประเทศไทย”

ITD ได้จัดประชุม การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ประเด็น “แนวโน้มผลกระทบและนัยสำคัญของการจัดทำความตกลงการค้าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป (EU) ต่อพัฒนาการของประเทศไทย” »

18 September 2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้จัดประชุม การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อ...

ไอทีดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ เข้าพบนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ไอทีดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ เข้าพบนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ »

5 September 2019

เวลา 10.30 น. วันที่ 5 กันยายน 2562 นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ เข้าพบนายวีรศักดิ์ หวั...

ไอทีดีต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับคณะนักวิจัยของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

ไอทีดีต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับคณะนักวิจัยของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา »

5 September 2019

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันฯ นายวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนคว...

ITD จัดการสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2562” (Trade and Development Regional Forum 2019)

ITD จัดการสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2562” (Trade and Development Regional Forum 2019) »

2 September 2019

วันนี้ ( 2 กันยายน 2562 ) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2562  ภายใต้“การค้า เทคโนโลยี และความตึงเครียดใน...

ไอทีดีจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร “Youth Camp for Trade and Development” ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

ไอทีดีจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp for Trade and Development” ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม »

27 August 2019

สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ร่วมจัดการฝึกอบร...

ไอทีดีจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่ 4

ไอทีดีจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่ 4 »

21 August 2019

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่4 ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการอ...

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์ฯ ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์ฯ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี »

8 August 2019

เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมการค้าบิสคลับไทย และสมาคมการค้านักธุรกิจสากล ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบ...

ไอทีดี จัดหลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่3

ไอทีดี จัดหลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่3 »

6 August 2019

“Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมธนินธร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่3...

ไอทีดี จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ไอทีดี จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” »

5 August 2019

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตาก และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันจังหวัดตาก ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่ม...

ไอทีดี จัดการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรแปรรูปสู่ตลาดอาเซียนอย่างยั่งยืน”

ไอทีดี จัดการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรแปรรูปสู่ตลาดอาเซียนอย่างยั่งยืน” »

1 August 2019

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตาก และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันจังหวัดต...

ผู้บริหาร ITD ร่วมถวายพระพรชัยมงคลฯและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

ผู้บริหาร ITD ร่วมถวายพระพรชัยมงคลฯและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ »

30 July 2019

นางปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าแล้วการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธ...

ผู้บริหาร ITD ร่วมถวายพระพรในหลวง ร.10

ผู้บริหาร ITD ร่วมถวายพระพรในหลวง ร.10 »

30 July 2019

นางปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าแล้วการพัฒนา (องค์การมหาชน) บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับผู้บ...

การประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดนเชื่อมโยงการค้า การลงทุน  การท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3A รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  โดยมิติการบูรณาการเครือข่ายการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่อำเภอ”

การประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดนเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3A รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมิติการบูรณาการเครือข่ายการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่อำเภอ” »

27 June 2019

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานเครือข่าย จัดการประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนการพัฒนาเขต...

ไอทีดี ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่ 2

ไอทีดี ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่ 2 »

25 June 2019

ข่าว “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer...

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์ฯ ครั้งที่ 2

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์ฯ ครั้งที่ 2 »

13 June 2019

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมการค้าบิสคลับไทย และสมาคมการค้านักธุรกิจสากล ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบ...

ไอทีดีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2”

ไอทีดีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” »

11 June 2019

เมื่อวันที่ (11 มิถุนายน 2562) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level ...

ITD จัดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฯ.

ITD จัดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฯ. »

6 June 2019

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน: การตรวจสอบและการป้องกันก...

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตํามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตํามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD »

1 June 2019

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จัดการฝึกอบรมเ...

การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 3/2562

การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 3/2562 »

24 May 2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 3/...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์: โอกาสการค้าชายแดนในกลุ่มประเทศ CLMVT”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์: โอกาสการค้าชายแดนในกลุ่มประเทศ CLMVT” »

23 May 2019

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2562) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD ร่วมกับ สมาคมการค้าบิสคลับไทย และสมาคมการค้านักธุรกิจสากล ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักส...

ผู้อำนวย ITD ประกาศเจตจำนงสุจริต

ผู้อำนวย ITD ประกาศเจตจำนงสุจริต »

26 April 2019

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ดร.ปิยะพร  เอี่ยมฐิติวัฒน์  รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) รักษาการแทน  ผู้อำน...

ITD เปิดตัวศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา

ITD เปิดตัวศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา »

19 March 2019

เมื่อวันที่18 มีนาคม 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดงานสัมมนาเปิดตัวศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันต...

ผู้บริหาร ITD เข้าพบปะสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ผู้บริหาร ITD เข้าพบปะสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย »

14 March 2019

วันนี้ (14 มีนาคม 2562) ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายวิมล ปั้นคง ผอ.สำนักพัฒนาและส่ง...

ITD แถลงผลการวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

ITD แถลงผลการวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย »

27 February 2019

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ไอทีดี        โดยดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศ...

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 1/2562

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 1/2562 »

27 February 2019

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  นางสาววิบูลลักษณ์ ร่วมรักษ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่1/2562 ณ ห้องประชุมสถ...

ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นด้านการค้าดิจิทัลฯ และด้านสงครามการค้าโลกฯ

ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นด้านการค้าดิจิทัลฯ และด้านสงครามการค้าโลกฯ »

12 February 2019

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื...

ITD จัดการการสัมมนาวิชาการ และการระชุมระดมสมอง ครั้งที่ 3 “SDG11: Partnerships of the Sustainable City in Action”

ITD จัดการการสัมมนาวิชาการ และการระชุมระดมสมอง ครั้งที่ 3 “SDG11: Partnerships of the Sustainable City in Action” »

9 February 2019

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ และ ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการการสัมมนาวิชาการ ...

ITD แถลงผลการวิเคราะห์แนวโน้มการค้าภาคบริการของประเทศไทย

ITD แถลงผลการวิเคราะห์แนวโน้มการค้าภาคบริการของประเทศไทย »

31 January 2019

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ไอทีดี โดย ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการ...

กรมศุลกากร เกาหลีใต้ และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU)

กรมศุลกากร เกาหลีใต้ และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) »

25 January 2019

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ดร. ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)  พร้อมด้วย นาย ลี-ชานคี  อธิบดีกรมศุลกากร...

ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา

ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา »

18 January 2019

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญากับการค้าระหว่างประเทศ ณโรงแรม...

ITD แถลงผลการวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาทุนมนุษย์ในประเทศไทย

ITD แถลงผลการวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาทุนมนุษย์ในประเทศไทย »

4 January 2019

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ไอทีดี โดยดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา ...

ITD ร่วมประชุมคณะทำงานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

ITD ร่วมประชุมคณะทำงานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน »

27 December 2018

ดร.สุพัชรา  ดิษฐบรรจง  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมคณะทำงานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ในวันที่ 2...

ITD แถลงผลการวิเคราะห์แนวโน้มการค้าชายแดนของประเทศไทย

ITD แถลงผลการวิเคราะห์แนวโน้มการค้าชายแดนของประเทศไทย »

20 December 2018

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ไอทีดี        โดยดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน)  และด...

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ”

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ” »

6 December 2018

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD พร้อมทั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร...

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี 61

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี 61 »

6 December 2018

วันที่ 7 ธ.ค. ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี 61 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โ...

ITD เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

ITD เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 »

5 December 2018

ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ...

ITD จับมือสมาคมการค้านักธุรกิจสากล และสมาคมการค้าบิสคลับไทย ยกระดับ SMEs ไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่สากล

ITD จับมือสมาคมการค้านักธุรกิจสากล และสมาคมการค้าบิสคลับไทย ยกระดับ SMEs ไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่สากล »

3 December 2018

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD โดย ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) ร่วมลงนามบันทึกข้...

ITD จัดประชุม “การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”

ITD จัดประชุม “การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” »

23 November 2018

เมื่อวันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)    หรือ ITD ได้จัดประชุม “การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ...

ITD ร่วมประชุมหารือกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ITD ร่วมประชุมหารือกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ »

23 November 2018
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พลเอกวัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภา...
ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นด้านทุนมนุษย์

ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นด้านทุนมนุษย์ »

17 October 2018

วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นด้านทุนมนุษย์ ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊สเซส กรุงเทพฯ ในการนี้ ด...

ITD ต้อนรับผู้แทนสภาอุตสาหกรรมฯ

ITD ต้อนรับผู้แทนสภาอุตสาหกรรมฯ »

17 October 2018

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ ให้การต้อนรับนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาห...

Trade and Development Report 2018

Trade and Development Report 2018 »

27 September 2018
...
ITD จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี 2561

ITD จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี 2561 »

25 September 2018

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดงานแถลงข้อมูล และสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี ...

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 5/2561

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 5/2561 »

25 September 2018

เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างปร...

ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นด้านการค้าภาคบริการ

ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นด้านการค้าภาคบริการ »

18 September 2018

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นด้านการค้าภาคบริการ ณ โรงแรม...

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2561 »

13 September 2018

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2561 โครงการศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ จัดโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้...

ITD จัดประชุมคิดเห็นเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการที่หนองคาย

ITD จัดประชุมคิดเห็นเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการที่หนองคาย »

29 August 2018

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับพันธิมิตร อาทิ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และสถาบั...

ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นด้านการค้าชายแดน

ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นด้านการค้าชายแดน »

29 August 2018

วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นด้านการค้าชายแดน ณ โรงแร...

ITD จัดงานฝึกอบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรเป้าหมาย เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม”

ITD จัดงานฝึกอบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรเป้าหมาย เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม” »

27 August 2018

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดงานฝึกอบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเข้าสู่อุตสาห...

ITD เข้าพบท่านเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย

ITD เข้าพบท่านเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย »

9 August 2018

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร ITD นำโดย ด้วย นายมนู สิทธิประศาสน์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร) ดร. ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) นาวสาว...

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER” ครั้งที่ 6

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER” ครั้งที่ 6 »

8 August 2018

เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITDร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART ...

Simplify Trade : 20 countries of Asia Pcific attend Reginal Workshop on Trade Facilitation for Sustainable arrange

Simplify Trade : 20 countries of Asia Pcific attend Reginal Workshop on Trade Facilitation for Sustainable arrange »

7 August 2018

Simplify Trade : 20 countries of Asia Pcific attend Reginal Workshop on Trade Facilitation for Sustainable arrange by ITD ,ESCAP and ARTNeT on...

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เปิดการแบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนในต่างประเทศ (TOISC)”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เปิดการแบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนในต่างประเทศ (TOISC)” »

3 August 2018

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เปิดการแบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนในต่างป...

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับรัฐสภา แลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐสภาครั้งที่ 4 และงานสัปดาห์จุฬาอาเซียนครั้งที่ 7

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับรัฐสภา แลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐสภาครั้งที่ 4 และงานสัปดาห์จุฬาอาเซียนครั้งที่ 7 »

31 July 2018

          เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าร่วมกล่าวเปิดงาน เสวนาประชาคมอาเซีย...

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER”ครั้งที่ 5

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER”ครั้งที่ 5 »

22 July 2018

เมื่อวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITDร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART...

ITD จัดกิจกรรม Business Matching ที่ประเทศเวียดนาม

ITD จัดกิจกรรม Business Matching ที่ประเทศเวียดนาม »

22 July 2018

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ด้านพลังงานในต่างประเท...

ITD จัดกิจกรรม Business Matching ที่กัมพูชา

ITD จัดกิจกรรม Business Matching ที่กัมพูชา »

12 July 2018

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ด้านพลังงานในต่างประเท...

Thailand Internet User Profile 2018

Thailand Internet User Profile 2018 »

10 July 2018

www.etda.or.th/iup

www.facebook.com/EDTA.Thailand

...
ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER” ครั้งที่ 4

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER” ครั้งที่ 4 »

9 July 2018

เมื่อวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITDร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART ...

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ปาฐกถาพิเศษเวทีประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 2561

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ปาฐกถาพิเศษเวทีประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 2561 »

4 July 2018

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ให้เกียรติร...

สถาบันระหว่างประเทศฯ (ITD) จัดงานแถลงข่าวเผยรายงานรายงานธนาคารโลก

สถาบันระหว่างประเทศฯ (ITD) จัดงานแถลงข่าวเผยรายงานรายงานธนาคารโลก »

3 July 2018

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับธนาคารโลก หรือ The World Bank Group จัดงานแถลงข่าวเผยรายงานรายงานธนา...

สถาบันระหว่างประเทศฯ(ITD) จัดการสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2561” (Trade and Development Regional Forum 2018)

สถาบันระหว่างประเทศฯ(ITD) จัดการสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2561” (Trade and Development Regional Forum 2018) »

3 July 2018

         เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2561 ภายใ...

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER”ครั้งที่ 3

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER”ครั้งที่ 3 »

25 June 2018

เมื่อวันที่ 25-29  มิถุนายน 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SM...

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER” ครั้งที่ 2

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER” ครั้งที่ 2 »

10 June 2018

เมื่อวันที่ 10-15 มิถุนายน 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMA...

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม “SMART FARMER” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาชีพเกษตร ครั้งที่ 1

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม “SMART FARMER” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาชีพเกษตร ครั้งที่ 1 »

6 June 2018

เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม “SMART FARMER” สำ...

ITD ร่วมงาน เปิดบ้านศูนย์อาเซียนของรัฐสภา

ITD ร่วมงาน เปิดบ้านศูนย์อาเซียนของรัฐสภา »

6 June 2018

เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล  ผู้อํานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนักวิจัยของสถาบันฯ เข้าร่วม งานเปิดบ้านศูนย์อาเซียนของรัฐสภา   ...

ITD held Regional Seminar on the Promotion of Bankable Sustainable Development Goal Projects 2018

ITD held Regional Seminar on the Promotion of Bankable Sustainable Development Goal Projects 2018 »

30 May 2018

On 23 May 2018, the International Institute for Trade and Development (Public Organization) in cooperation with the United Nations Conference on...

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการเยาวชน

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการเยาวชน »

25 May 2018
เมื่อวันศุกร์ที่  25  พฤษภาคม 2561   สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการเยาวชน ณ ห...