Home » ITD News
ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ”

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ” »

6 December 2018

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD พร้อมทั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร...

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี 61

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี 61 »

6 December 2018

วันที่ 7 ธ.ค. ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี 61 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โ...

ITD เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

ITD เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 »

5 December 2018

ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ...

ITD จับมือสมาคมการค้านักธุรกิจสากล และสมาคมการค้าบิสคลับไทย ยกระดับ SMEs ไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่สากล

ITD จับมือสมาคมการค้านักธุรกิจสากล และสมาคมการค้าบิสคลับไทย ยกระดับ SMEs ไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่สากล »

3 December 2018

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD โดย ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) ร่วมลงนามบันทึกข้...

ITD จัดประชุม “การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”

ITD จัดประชุม “การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” »

23 November 2018

เมื่อวันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)    หรือ ITD ได้จัดประชุม “การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ...

ข่าว ITD ร่วมประชุมหารือกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ข่าว ITD ร่วมประชุมหารือกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ »

23 November 2018
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พลเอกวัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภา...
ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นด้านทุนมนุษย์

ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นด้านทุนมนุษย์ »

17 October 2018

วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นด้านทุนมนุษย์ ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊สเซส กรุงเทพฯ ในการนี้ ด...

ITD ต้อนรับผู้แทนสภาอุตสาหกรรมฯ

ITD ต้อนรับผู้แทนสภาอุตสาหกรรมฯ »

17 October 2018

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ ให้การต้อนรับนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาห...

Trade and Development Report 2018

Trade and Development Report 2018 »

27 September 2018
...
ITD จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี 2561

ITD จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี 2561 »

25 September 2018

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดงานแถลงข้อมูล และสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี ...

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 5/2561

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 5/2561 »

25 September 2018

เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างปร...

ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นด้านการค้าภาคบริการ

ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นด้านการค้าภาคบริการ »

18 September 2018

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นด้านการค้าภาคบริการ ณ โรงแรม...

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2561 »

13 September 2018

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2561 โครงการศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ จัดโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้...

ITD จัดประชุมคิดเห็นเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการที่หนองคาย

ITD จัดประชุมคิดเห็นเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการที่หนองคาย »

29 August 2018

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับพันธิมิตร อาทิ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และสถาบั...

ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นด้านการค้าชายแดน

ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นด้านการค้าชายแดน »

29 August 2018

วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นด้านการค้าชายแดน ณ โรงแร...

ITD จัดงานฝึกอบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรเป้าหมาย เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม”

ITD จัดงานฝึกอบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรเป้าหมาย เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม” »

27 August 2018

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดงานฝึกอบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเข้าสู่อุตสาห...

ITD เข้าพบท่านเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย

ITD เข้าพบท่านเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย »

9 August 2018

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร ITD นำโดย ด้วย นายมนู สิทธิประศาสน์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร) ดร. ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) นาวสาว...

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER” ครั้งที่ 6

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER” ครั้งที่ 6 »

8 August 2018

เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITDร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART ...

Simplify Trade : 20 countries of Asia Pcific attend Reginal Workshop on Trade Facilitation for Sustainable arrange

Simplify Trade : 20 countries of Asia Pcific attend Reginal Workshop on Trade Facilitation for Sustainable arrange »

7 August 2018

Simplify Trade : 20 countries of Asia Pcific attend Reginal Workshop on Trade Facilitation for Sustainable arrange by ITD ,ESCAP and ARTNeT on...

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เปิดการแบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนในต่างประเทศ (TOISC)”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เปิดการแบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนในต่างประเทศ (TOISC)” »

3 August 2018

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เปิดการแบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนในต่างป...

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับรัฐสภา แลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐสภาครั้งที่ 4 และงานสัปดาห์จุฬาอาเซียนครั้งที่ 7

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับรัฐสภา แลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐสภาครั้งที่ 4 และงานสัปดาห์จุฬาอาเซียนครั้งที่ 7 »

31 July 2018

          เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าร่วมกล่าวเปิดงาน เสวนาประชาคมอาเซีย...

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER”ครั้งที่ 5

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER”ครั้งที่ 5 »

22 July 2018

เมื่อวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITDร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART...

ITD จัดกิจกรรม Business Matching ที่ประเทศเวียดนาม

ITD จัดกิจกรรม Business Matching ที่ประเทศเวียดนาม »

22 July 2018

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ด้านพลังงานในต่างประเท...

ITD จัดกิจกรรม Business Matching ที่กัมพูชา

ITD จัดกิจกรรม Business Matching ที่กัมพูชา »

12 July 2018

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ด้านพลังงานในต่างประเท...

Thailand Internet User Profile 2018

Thailand Internet User Profile 2018 »

10 July 2018

www.etda.or.th/iup

www.facebook.com/EDTA.Thailand

...
ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER” ครั้งที่ 4

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER” ครั้งที่ 4 »

9 July 2018

เมื่อวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITDร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART ...

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ปาฐกถาพิเศษเวทีประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 2561

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ปาฐกถาพิเศษเวทีประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 2561 »

4 July 2018

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ให้เกียรติร...

สถาบันระหว่างประเทศฯ (ITD) จัดงานแถลงข่าวเผยรายงานรายงานธนาคารโลก

สถาบันระหว่างประเทศฯ (ITD) จัดงานแถลงข่าวเผยรายงานรายงานธนาคารโลก »

3 July 2018

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับธนาคารโลก หรือ The World Bank Group จัดงานแถลงข่าวเผยรายงานรายงานธนา...

สถาบันระหว่างประเทศฯ(ITD) จัดการสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2561” (Trade and Development Regional Forum 2018)

สถาบันระหว่างประเทศฯ(ITD) จัดการสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2561” (Trade and Development Regional Forum 2018) »

3 July 2018

         เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2561 ภายใ...

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER”ครั้งที่ 3

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER”ครั้งที่ 3 »

25 June 2018

เมื่อวันที่ 25-29  มิถุนายน 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SM...

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER” ครั้งที่ 2

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMART FARMER” ครั้งที่ 2 »

10 June 2018

เมื่อวันที่ 10-15 มิถุนายน 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม Youth Camp “SMA...

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม “SMART FARMER” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาชีพเกษตร ครั้งที่ 1

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม “SMART FARMER” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาชีพเกษตร ครั้งที่ 1 »

6 June 2018

เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม “SMART FARMER” สำ...

ITD ร่วมงาน เปิดบ้านศูนย์อาเซียนของรัฐสภา

ITD ร่วมงาน เปิดบ้านศูนย์อาเซียนของรัฐสภา »

6 June 2018

เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล  ผู้อํานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนักวิจัยของสถาบันฯ เข้าร่วม งานเปิดบ้านศูนย์อาเซียนของรัฐสภา   ...

ITD held Regional Seminar on the Promotion of Bankable Sustainable Development Goal Projects 2018

ITD held Regional Seminar on the Promotion of Bankable Sustainable Development Goal Projects 2018 »

30 May 2018

On 23 May 2018, the International Institute for Trade and Development (Public Organization) in cooperation with the United Nations Conference on...

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการเยาวชน

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการเยาวชน »

25 May 2018
เมื่อวันศุกร์ที่  25  พฤษภาคม 2561   สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการเยาวชน ณ ห...
ITD ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี

ITD ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี »

24 May 2018

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์...

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy: NEA) พบปะหารือกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy: NEA) พบปะหารือกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD »

10 May 2018

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy: NEA) นำโดย นายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่  นายธนวุฒิ นัยโกวิท ผู้อำนวยการกลุ่มพั...

ITD ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายฯ

ITD ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายฯ »

9 May 2018

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล  ผู้อํานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนักวิจัยของสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีเ...

การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 3/2561 »

3 May 2018

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสถาบันระห...

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมคองเกรสนานาชาติ

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมคองเกรสนานาชาติ »

2 May 2018

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมคองเกรสนานาชาติสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่าง...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ITD และ THAC

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ITD และ THAC »

30 April 2018

ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) และสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีดร. ...

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เข้าร่วมการประชุม The 19th Congress of the European Intellectual Property Institute Network (EIPIN)

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เข้าร่วมการประชุม The 19th Congress of the European Intellectual Property Institute Network (EIPIN) »

27 April 2018

ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เข้าร่วมการประชุม The 19th Congress of the European Intellectual Property Institute Network (EIPIN) ในหัวข้อ “Enforcing ...

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นด้านพลังงานฯ

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นด้านพลังงานฯ »

27 April 2018

            เมื่อวันศุกร์ที่  27  เมษายน  2561  สถาบันฯจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ณ ห้อง   เรอนัวร์ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ โดย...

ITD จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

ITD จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 »

11 April 2018

เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยจัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรจากดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD   นายมนู...

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2561

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2561 »

10 April 2018

เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายมนู สิทธิประศาสน์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร)       ดร.ปิยะพร เ...

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ จาก ITD รับเข็ม “เสมาคุณูปการ”และประกาศเกียรติคุณบัตร

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ จาก ITD รับเข็ม “เสมาคุณูปการ”และประกาศเกียรติคุณบัตร »

2 April 2018

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 (เวลา 10.30 น.) รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD เข้ารับเข็ม “เสมาคุณูปการ”และ...

ITD ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบ 126 ปี

ITD ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบ 126 ปี »

2 April 2018

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 (เวลา 07.30 น.) ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร ร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 127 รูป พร้อมทั้ง สักการะพระภูมิเจ้าที่ และและร่วมกันเคารพธงชาติ ณ บริเวณสนามหญ้าห...

ผู้บริหาร ITD พบปะหารือกับประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ผู้บริหาร ITD พบปะหารือกับประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย »

29 March 2018

วันที่ 29 มีนาคม 2561 คุณกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ คุณกฤษฎาเปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา องค์การมหาชน ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้...

ITD held seminar on “Key Strategies to Maximizing SEZ Benefits for Cambodia IDP:  Deploying Cluster Development Strategies in Special Economic Zones”

ITD held seminar on “Key Strategies to Maximizing SEZ Benefits for Cambodia IDP: Deploying Cluster Development Strategies in Special Economic Zones” »

23 March 2018

On 23 March 2018, the International Institute for Trade and Development (Public Organization), ITD held seminar on “Key Strategies to Maximizing SEZ Benefits...

อาชีวะจับมือสถาบัน ITD  เตรียมสร้างคนเข้าสู่เส้นทางอาชีวะอาเซียน

อาชีวะจับมือสถาบัน ITD เตรียมสร้างคนเข้าสู่เส้นทางอาชีวะอาเซียน »

22 March 2018

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค...

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรูปเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรูปเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ »

28 February 2018

ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล  ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรูปเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรี สัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษารังสรรค์ (พร...

ITD จัดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ความตกลงระหว่างประเทศด้านการลงทุน”

ITD จัดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ความตกลงระหว่างประเทศด้านการลงทุน” »

15 February 2018

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้จัดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ความตกลงระหว่างประเทศด้านการล...

การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 1/2561 »

23 January 2018

เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประ...

Director of ITD attends making merit ceremony during New Year 2018 season

Director of ITD attends making merit ceremony during New Year 2018 season »

27 December 2017

Dr. Kamalin Pinichphuwadol, director of International Institute for Trade and Development (Public Organization) and executives of ITD attend making merit ceremony during New...

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 5/2560

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 5/2560 »

22 December 2017

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่าง...

ITD จัดฝึกอบรม เรื่อง บุคลากรภาคการศึกษากับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ITD จัดฝึกอบรม เรื่อง บุคลากรภาคการศึกษากับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก »

20 December 2017

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าละการพัฒนา (อง์การมหาชน)  หรือITD ได้จัดงานฝึกอบรมเรื่อง บุคลากรภาคการศึกษากับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกา...

ITD จัดฝึกอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมฯ

ITD จัดฝึกอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมฯ »

19 December 2017

 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าละการพัฒนา (อง์การมหาชน) หรือ ITD ได้จัดงานฝึกอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเพื่อเข้าสู่อุ...

ผู้อำนวยการละผู้บริหารไอทีดี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ผู้อำนวยการละผู้บริหารไอทีดี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ »

14 December 2017

On 13 December 2017, Dr. Kamalin Pinichphuwadol, director of International Institute for Trade and Development (Public Organization) and executives of ITD visit internal...

Close training Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Members and Observers

Close training Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Members and Observers »

24 November 2017

On 24 November 2017, Dr. Pomthong Malakul Na Ayutthaya, Vice Chancellor who controls about academic and be acting of Chancellor Student Development and...

ITD cooperates with WTO to arrange Regional Policy Seminar in 2017

ITD cooperates with WTO to arrange Regional Policy Seminar in 2017 »

24 November 2017

On 24 November 2017, International Institute for Trade and Development (Public Organization) cooperates with Word Trade Organization or WTO to arrange regional policy...

ITD arranges internal seminar “ Principle of working in order to lead to action”

ITD arranges internal seminar “ Principle of working in order to lead to action” »

6 November 2017

On 6 November 2017, International Institute for Trade and Development (Public Organization) welcomes Dr. Sumeth Tantivechakul, Committee and General Secretary of Chaipattana Foundation...

Committee meeting of International Institute for Trade and Development 4/2550

Committee meeting of International Institute for Trade and Development 4/2550 »

12 October 2017

On Thursday, 5 October 2017, Ms. Nit Rojrattanavanit, Inspector of Ministry of Education is a chairman of Committee meeting of International Institute for...

ITD co-arranges academic meeting and publicize national research of 2017

ITD co-arranges academic meeting and publicize national research of 2017 »

12 October 2017

International Institute for Trade and Development (Public Organization) cooperates with The Social Reserch Association of Thailand and Faculty of Education, Chulalongkorn University arrange...

The Meeting between ITD and ERIIT

The Meeting between ITD and ERIIT »

4 October 2017

On 4th October 2017, Mr. Santisouk Vilaychreun, Director General, Economic Research Institute for Trade (ERIT) and high level officials of ERIIT/MOIC and Dr.Kamalinne...

ITD arrange training “Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Members and Observers”

ITD arrange training “Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Members and Observers” »

2 October 2017

          On 2 October 2017, International Institute for Trade and Development (Public Organization) cooperates with World Trade...

ITD arranges seminar to distribute researches of ITD Research Forum 2017

ITD arranges seminar to distribute researches of ITD Research Forum 2017 »

22 September 2017

          International Institute for Trade and Development (Public Organization) or ITD arranges seminar to distribute annual research...

ITD arranges meeting to brainstorm opinion and comment on analysis of trading and development trend

ITD arranges meeting to brainstorm opinion and comment on analysis of trading and development trend »

13 September 2017

On Monday, 11 September 2017, International Institute for Trade and Development (Public Organization) arranges the meeting to brainstorm opinion and comment on analysis...

ITD arrange workshop “ Development of potential of international trade under the Trade Facilitation Agreement”

ITD arrange workshop “ Development of potential of international trade under the Trade Facilitation Agreement” »

22 August 2017

On 22 – 23 August 2017 International Institute for Trade and Development (Public Organization) arranges seminar about Development of potential of international trade...

ITD and Nation TV arrange workshop “ Strategy of Logistics : Connect Thailand to CLMV 3rd “

ITD and Nation TV arrange workshop “ Strategy of Logistics : Connect Thailand to CLMV 3rd “ »

17 August 2017

         On 17 August 2017, International Institute for Trade and Development (Public Organization) or ITD and Nation TV...

Director of ITD and executives attend the ceremony of offering food to monk on Mother’s Day, 12 August 2017

Director of ITD and executives attend the ceremony of offering food to monk on Mother’s Day, 12 August 2017 »

15 August 2017

        On 12 August 2017, Ministry of Education arranges ceremony of offering food to monk in order to...

Director of ITD attends 6th Chula – ASEAN’s week

Director of ITD attends 6th Chula – ASEAN’s week »

2 August 2017

          On Tuesday, 1 August 2017, Dr. Kamalin Pinichphuwadol, director of International Institute for Trade and Development...

Director of ITD attend The Celebrations on the Auspicious of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun’s 65th Birthday Anniversary

Director of ITD attend The Celebrations on the Auspicious of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun’s 65th Birthday Anniversary »

28 July 2017

On 28 July 2017, Dr. Kamalin Pinichphuwadol, Director of International Institute for Trade and Development (Public Organization) or ITD, Dr. Piyaporn Aiemthitiwat Deputy...

ITD arrange seminar about International Arbitration in ASEAN Community Period

ITD arrange seminar about International Arbitration in ASEAN Community Period »

26 July 2017

On 26 July 2017, International Institute for Trade and Development (Public Organization) or ITD, Thai Arbitration Institute (TAI) and Australian Centre...

The meeting of committee of International Institute for Trade and Development 2/2017

The meeting of committee of International Institute for Trade and Development 2/2017 »

25 July 2017

On Tuesday, 25 July 2017, Dr. Nit Rojrattanawanit, Inspector of Ministry of Education act on behalf of Permanent Secretary of Ministry of Education,...

Trade and Development Regional Forum 2017 (2nd Day)

Trade and Development Regional Forum 2017 (2nd Day) »

21 July 2017

On 20 July 2017, Dr. Kanit Saengsupan, Secretary  of Committee of Eastern Economic Corridor delivers special speech Linking EEC’s Sustainable Trade & Development...

ITD arrange meeting with representatives from UNCTAD

ITD arrange meeting with representatives from UNCTAD »

21 July 2017

On Friday, 21 July 2017, International Institute for Trade and Development (Public Organization) or ITD arranges meeting to discuss with representatives...

Trade and Development Regional Forum 2017

Trade and Development Regional Forum 2017 »

19 July 2017

Today (19 July 2017),Dr.Sophon Naphathorn, M.D.,Vice Minister for Education presides at the opening ceremony of “Trade and Development Regional Forum 2017” that...

ITD ร่วมกับสพฐ. จัดการอบรมศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ

ITD ร่วมกับสพฐ. จัดการอบรมศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ »

30 June 2017

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เรื่องผู้ประกอบการ...

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมฝึกอบรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด Strategic Transformation

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมฝึกอบรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด Strategic Transformation »

22 June 2017

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD  จัดงานฝึกอบรม “การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด St...

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “Global Development Trends for Sustainability”

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “Global Development Trends for Sustainability” »

22 June 2017

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “Global Development Trends for Sus...

ผู้บริหาร ITD หารือกับนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

ผู้บริหาร ITD หารือกับนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ »

21 June 2017

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD นายมนู สิทธิประศาสน์ และนายนิติพล มนต์ไตรเวศย์ ผู้บริหาร ITD เข้าพบ...

ITD จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติงานเรื่อง “E-COMMERCE AND EMERGING DIGITAL TRADE AGENDA”

ITD จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติงานเรื่อง “E-COMMERCE AND EMERGING DIGITAL TRADE AGENDA” »

21 June 2017

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 สถาบันนระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD  ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “E-COMMERCE AND EMERGING DIGITAL TRADE AGENDA”   ณ United Nati...

ไอทีดี ร่วมกับ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “FTA strategy and Institutional Concern, Negotiation and Implementaion of Korea Republic “

ไอทีดี ร่วมกับ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “FTA strategy and Institutional Concern, Negotiation and Implementaion of Korea Republic “ »

19 June 2017

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าแลัการพัฒนา หรือ ไอทีดี ร่วมกับ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการบรรยายพิเศษ...

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร »

16 June 2017

   เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  จัดงานฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประ...

รองผู้อำนวยการไอทีดีเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.

รองผู้อำนวยการไอทีดีเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. »

14 June 2017

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายมนู สิทธิประศาสน์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสำนักงานอิเล...

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี พ.ศ 2573

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี พ.ศ 2573 »

12 June 2017

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ “การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายวาระการพ...

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0”

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0” »

7 June 2017

ในวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0” ณ โรงแรมดุสิต จังหวัดสกลนค...

ITD จัดการอบรม “เจาะลึก !! การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน”

ITD จัดการอบรม “เจาะลึก !! การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน” »

2 June 2017

       เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดการอบรม เรื่อง “เจาะลึก !! การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการ...

ผู้บริหาร ITD วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้บริหาร ITD วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว »

30 May 2017

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และผู้บริหาร ITD ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพ...

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0”

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0” »

26 May 2017

ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0” ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัด...

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “TRADE FACILITATION AND PAPERLESS TRADE”

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “TRADE FACILITATION AND PAPERLESS TRADE” »

26 May 2017

ในวันที่ 25- 26 พฤษภาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Trade Facilitation and Paperless Trade”  ณ U...

งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) »

25 May 2017

         สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดงานทำบุญคล้ายวันสถาปนาสถาบันเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างความสัมพันธ...

ITD จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมของภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ความตกลงด้านการค้าระหว่างประเทศ”

ITD จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมของภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ความตกลงด้านการค้าระหว่างประเทศ” »

16 May 2017

ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ความ...

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 2/2560

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 2/2560 »

9 May 2017

     วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560  นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศ...

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0”

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0” »

9 May 2017

         ในวันที่ 3-4  พฤษภาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0”  ณ โร...

ดร.ณภัทร ชัยมงคล รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก

ดร.ณภัทร ชัยมงคล รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก »

25 April 2017

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ดร. ณภัทร ชัยมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต...

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “ทิศทางการค้าไทยในบริบทการค้าโลก”

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “ทิศทางการค้าไทยในบริบทการค้าโลก” »

19 April 2017

เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “ทิศทางการค้าไทยในบริบทการค้าโลก” ณโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยงานนี...

ITD จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

ITD จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 »

10 April 2017

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยจัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรจากศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน โดยมีดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD  พ...

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560 »

10 April 2017

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายมนู สิทธิประศาสน์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร)       ดร.ปิยะพร เอ...