อบรม

Advanced Trade Negotiation Regional Workshop 2019 / Advanced Trade Negotiation Simulation Skills Course 2019

A1

Program BGK 2019

A2

Project Notification – WTO-ITD Advance Trade Negotiation Regional WSP 

Advanced Trade Negotiation Regional Workshop 2019 / Advanced Trade Negotiation Simulation Skills Course 2019

calendar 22 - 26 พฤศจิกายน 2562

time 08:30 - 17:30 น.

loation Mandarin Hotel Bangkok

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 449

calendar 22 - - 26 พฤศจิกายน 2562

time 08:30 - 17:30 น.

loation Mandarin Hotel Bangkok

ติดต่อผู้จัดกิจกรรม

International Institute for Trade and Development

+66 (0) 2216 1894-7

info@itd.or.th

https://www.itd.or.th

Top