ประชุม/สัมมนา

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อประกอบการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการพัฒนา ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) สู่ความยั่งยืน

เนื่องด้วย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สคพ. ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) สู่ความยั่งยืน และจะดำเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex

ในการนี้ เพื่อให้ได้รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน สถาบันจึงขอเชิญชวนท่านร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประเด็นที่สำคัญ นับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 จากนั้น สถาบันจะรวบรวมและนำไปประกอบในการประชุมระดมความคิดเห็นต่อไป โดยสามารถส่งมาที่อีเมล info@itd.or.th หรือติดต่อส่วนงานโดยตรงได้ที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย โทร 0 2216 1894-7 ต่อ 189 (น้ำผึ้ง ทัศนัยพิทักษ์กุล), ต่อ 188 (สุลินดา ธรรมวงศ์ชัย) โทรสาร 0 2216 1898 อีเมล itd_research@itd.or.th

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อประกอบการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการพัฒนา ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) สู่ความยั่งยืน

calendar 28 พฤษภาคม 2564

time 00:00 - 23:59 น.

loation สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การหมาชน) : สคพ. -ITD

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 1770

calendar - 28 พฤษภาคม 2564

time 00:00 - 23:59 น.

loation สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การหมาชน) : สคพ. -ITD

ติดต่อผู้จัดกิจกรรม

International Institute for Trade and Development

+66 (0) 2216 1894-7

info@itd.or.th

https://www.itd.or.th

Top