ประชุม/สัมมนา

กิจกรรมเสวนาเสริมศักยภาพผู้นำทางการค้าในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สคพ. มีกำหนดการจัดการกิจกรรมเสวนาเสริมศักยภาพผู้นำทางการค้าในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Empowering Trade Leaders – Networking and Collaboration: Build connections with professionals in the field, fostering opportunities for collaboration and international economic growth) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00-22.00 น. ณ Pre-Garden Deck ชั้น 7 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร

การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพผู้นำทางการค้าให้เกิดมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายของผู้นำและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้นำทางการค้าที่มีประสบการณ์อันจะนำไปสู่มุมมองการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ และเพื่อสร้างเครือข่ายตลอดทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มทูตพาณิชย์ ผู้นำทางการค้า ผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ ในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมการค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ให้มีความเข้าใจในมุมมองที่สามารถนำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในการเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลกาภิวัฒน์ในยุคที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างรวดเร็ว อันจะนำไปสู่แนวทางความร่วมมือทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศและระหว่างประเทศในระดับอาเซียน เอเชียแปซิฟิก และนานาประเทศร่วมกันต่อไป

กำหนดการจัดกิจกรรม

วันที่:  วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

เวลา: 18.00 – 22.00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม:  ณ Pre-Garden Deck ชั้น 7 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร (แผนที่)

 รายละเอียดเพิ่มเติม:    

  • ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน: 2,990 บาทสุทธิต่อท่าน
  • กำหนดเวลาการชำระเงิน: 25 เมษายน พ.ศ. 2567

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่ คุณวิมลลักษณ์ วาณิชพราหมณ์ Email: vimollak@itd.or.th หรือโทร +66 93 5364654

ท่านสามารถลงทะเบียนและพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยการสแกน QR Code

 

 

กิจกรรมเสวนาเสริมศักยภาพผู้นำทางการค้าในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

calendar 13 มิถุนายน 2567

time 18:00 - 22:00 น.

loation Eastin Grand Hotel Phayathai

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 840

calendar - 13 มิถุนายน 2567

time 18:00 - 22:00 น.

loation Eastin Grand Hotel Phayathai

ติดต่อผู้จัดกิจกรรม

International Institute for Trade and Development

+66 (0) 2216 1894-7

info@itd.or.th

https://www.itd.or.th

เอกสารดาวน์โหลด

Top